АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Биостимулатори, органични и органо-минерални торове Програми за подхранване и резултати Картофи Резултати от Колеж по земеделие, Университет Духок, Ирак
Резултати от Колеж по земеделие, Университет Духок, Ирак Печат Е-мейл
Картофи

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ, АЛГА 600 И СИЙАМИНО ВЪРХУ РАСТЕЖА И ДОБИВИТЕ НА КАРТОФИ (Solanum tubersum)

DESIREE CV.

 

Отдел по градинарство, Колеж по земеделие, Университет Духок, Ирак

 

                                     

    IMG_3064_-_Copy_-_Copy_-_Copy_2 Kartofi_logo

ИЗЛОЖЕНИЕ

Проучването е проведено в Колежа по земеделски ферми, /Университет Духок през пролетта на сезон 2009 година в картофи  CV. Desiree. RCBD Дизайн с два фактора бе приложен към изучаване на въздействието на Хуминови киселини,  Alga 600 и Seamino в картофи. Приложението на Хуминови киселини и продукти от водорасли води до съществено повишаване на всички характеристики (показатели), касаещи вегетативния растеж и добива на картофи. CV Desiree. Най-високи резултати бяха регистрирани при почвено приложение на Хуминови киселини и растения пръскани в резервоарна смес от продукти от водорасли Alga 600 и Seamino, и тяхното въздействие върху всички количествени характеристики на регистрираните добиви.

ВЪВЕДЕНИЕ

Картофите Solanum tuberosum L. са от семейство растения Solanaceae, като същите се считат за една от най-важните зеленчукови култури в много райони по света. Картофите се садят с търговска цел в Ирак от 1960 г. (Матлоб и др. 1989 г.). Културата се разглежда като богата на хранителни съставки и се произвежда и консумира в много големи количества, като 100 г белени картофи съдържат 79.80 г. вода, 76 калории, 2.10 г. протеин, 0.1 г. липиди, 17.1 г. въглехидрати, 0.5 г. фибри и 0.9 г. пепел, като наред с това съдържат малко количество хранителни елементи и някои витамини, а наред с това и 0.1 мг. тиамин, 0.4 мг. рибофлавин, 1.5 мг. ниацин и 20.0 мг. аскорбинова киселина (Хасан, 2003 г). Хуминовите киселини повлияха ползотворно върху растежа на растенията и на физиологичната им дейност: подпомагаше растежа на културата и стимулиране на микроорганизмите, бактерии и гъби в почвата да предоставят въглерод на организмите наред с оказване положително въздействие върху микроелементите с положителен заряд (катиони), блокирани в почвата, наред с компенсиране на липсата на минерални хранителни вещества и тяхното освобождаване чрез разтваряне, а също така предоставянето на хранителни вещества в почвата, като фосфор, калций и микроелементи и в допълнение, хуминовите киселини способстват за контролиране на промените в pH на почвата, които биха могли да възникнат от употребата на химични торове (Леонард, 2008 г.). Чен и Аваид (1990 г) откриват, че Хуминовите киселини и хумусните субстанции благоприятстват за повишаване на физиологичната дейност на растенията, което се отразява върху растежа на културите и на химическата им структура, докато Давид и др. (1994 г)  при провеждане на експеримент с доматени растения, растящи в подхранващ разтвор, открива различни концентрации на Хуминови киселини, които въздействат положително върху растежа на културите и подобряване на минералната структура, като въпросните резултати са потвърдени от резултатите на Адани и др. (1998 г) при доматени растения, които установяват, че Хуминовите киселини увеличават растежа на културите наред с минералното им съдържание. Относно продукти от водорасли, Томас (1996 г.) прилага водорасли (Sea Buckthorn) като подобрители на почвата и изследва въздействието им върху реакцията на растежа на някои  растения (Розмарин), като открива, че тревистите растения отглеждани в третираната почва притежават ускорена реакция в сравнение с растежа при нетретирана почва, тъй като растенията отглеждани в третирана почва, проявяват подобрено хранително съдържание на макро и микроелементи. Ковалски и др. (1999 г) описва положителното въздействие на продукти от водорасли върху растежа на културите и добивите чрез използването им при отглеждането на картофени култури, тъй като те оказват съществено влияние върху растежа на кълновете и съдържанието на хранителни материали в листната маса и повишени в съществена степен количествени и качествени характеристики при третираните култури. Също така,  Йенсен (2004 г) докладва, че продуктите  от водорасли съдържат различни микроелементи (Cu, Zn, Mo, B, Co). Съдържат също Ауксини, Цитокинини, Гиберелини, които при пръскане на растенията с тях, водят до съществено подобрена способност за растеж на корените, усвояване на хранителните елементи от тях и растежа на стеблата. Ерис и др. (2008 г) установява, че продуктите от водорасли Ascophyllum nodosum, при пръскането на пипер, води до съществено увеличаване на растежа, добивите и концентрацията на някои хранителни елементи. Жанг и др. (2003 г), при проучване проведено за изпитване на комбинираното въздействие на Хуминови киселини и продукти от водорасли върху растежа и физиологията на някои тревисти и увивни растения Bent grass, открива съществено положително въздействие върху растежа и съдържанието на хранителни съставки в растенията. Също така, Жанг и Ервин (2004 г) откриват, че въздействието на Цитокинин  на продукти от водорасли и Хуминови киселини, подобряват устойчивостта на тревистите растения на засушаване, повишаване съдържанието на естествени/собствени Цитокинини в третираните култури. Целта на изследването касае изпитване на въздействието на Хуминови киселини и два продукта от водорасли, Alga 600 и Seamino при  картофи.

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Експериментът е проведен във фермата за проучване на зеленчуци, Колеж по земеделие, Университет Духок през  сезон на 2009 г. Почвата бе изорана и бранувана, впоследствие разделена на бразди 0.75 см. по 3 м. и напоена, като картофите бяха засадени на разстояние 30 см, вътре в реда. Покълналите картофи от сорт Desiree бяха засадени на 1 март 2009 година. Факторни експерименти с Рандомизиран Комплектен Блоков Дизайн (R.C.B.D) бяха проведени с два фактора, първият с Хуминови киселини (H) при две нива (H0) и (H1) при концентрации 1 кг/дка, добавена във водата за напояване, а вторият фактор касаеше пръскането на продукти от водорасли (E) при четири нива, където E0 (контрола), E1 пръскане с 0.33 г/л. продукт от водорасли (Alga 600 ), E2 пръскане с 1 мл/л.  продукт от водорасли (Seamino), и E3 пръскане със смес от 0.33 г.л-1 + 1 мл.л-1 от двата продукта (Alga 600 и Seamino). И така, експериментът се състои от (8) третирания (2*4=8). Всяко третиране бе повторено три пъти и всяко повторение бе представено от обработване на две бразди с Хуминови киселини и пръскане с продукт от водорасли 1 месец след саденето. Спазвани са еднообразните практики за култивиране, съгласно изискванията на търговските фермери. Данните бяха анализирани чрез използване на SAS програма (Анонимен 2001 г.). Записаните данни бяха както следва: Вегетативни характеристики включващи: височина на растенията (см), брой стебла, общо съдържание на хлорофил, прясно тегло на стеблата и листната маса (г.), сухо тегло на стеблата и листната маса (г.), и характеристики на добива, включващи клубени/растенията, тегло на клубените (г.), добив от клубени г/растение, общи добиви тон/дка, сухо вещество на клубени.

Използвани продукти и съдържание:

          HumiMax, (Хуминови киселини и Фулвинова киселина Течност (12+6)) са приложени съгласно етикировката на контейнера Хуминови киселини>120 г/л, Фулво киселини >60 г/л, К2О>40 г/л.

          Alga 600 (Разтворим прах на извлек от водорасли)

съдържание съгласно етикета на контейнера: N > 1%, K2O > 18.5 %, алгинова киселина > 10%,  Mg > 0.42%,  S > 1 %, естествени PGR,  витамини, аминокиселини, бетаин и манитол.

 

         Seamino 600 (Разтворима течност на извлек от водорасли)

N- 40 г/л,  K2O-30 г/л, Mg - 47 ppm,  Fe - 270 ppm,  Ca -70 ppm, Амино киселини >100 г/л, Екстракт от морски водорасли >180 г/л, Органични вещества >120 г/л.

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

1-Вегетативни характеристики: Таблици (1 и 2) доказват, че Хуминовите киселини водят до съществени разлики във всички характеристики на растенията, в сравнение с контролата. Наред с това, пръскането на растенията с продукти от извлек от водорасли, предизвиква положителни съществени разлики в сравнение с контролата. Пръскането със смес от продукти на Alga 600 и Seamino доведе до регистриране на най-високи стойности на показатели в растенията. Взаимодействието между Хуминови киселини и пръскането с продукти от водорасли доведе до съществено ползотворно въздействие. След като културата от картофи получиха Хуминови киселини и пръскане със смес от Alga 600 + Seamino, бяха регистрирани най-високите стойности при височина на растенията 120.5 см, брой стебла на растение 5.28, прясно тегло на зелена маса на растение 555.77 г, сухо тегло на зелена маса на растение 64.43 г, и общо съдържание на хлорофил 46.63 % в сравнение с най-малките стойности на гореспоменатите параметри записани при контролното третиране, съответно 115.03 см, 4.47 стебла/растение, 457.40 г, 54.42 г, 36.9%. Подобряването на характеристиките на зелената маса може да се дължи на въздействието на Хуминови киселини, които предоставят хранителни минерали участващи в биоактивността на растенията и стимулиращи растежа (Абдел Мавгауд и др., 2007 г.).

 

Таблица (1): Въздействие на Хуминови киселини и продукти от водорасли върху вегетативните характеристики на картофите.

Третиране Характеристики

Хуминови киселини

Извлек от водорасли

 H0

H1

E0

E1

E2

E3

Височина на растенията   (см.)

117.70

a

  118.94    

a

 116.37   

b

118.09

ab

118.88

ab

119.93

a

Брой стебла (бр.)

4.72

b

  4.82

a

    4.42     

d

  4.65    

c

4.92

b

5.11

a

Свежо тегло     (г)

477.075

b

493.967

a

455.983

d

469.900   

 c

486.317

b

529.88

a

Сухо тегло       (г)

56.74

b

58.34

a

38.63

c

41.22

b

42.95

b

45.85

a

% Общо хлорофил

40.66

b

43.67

a

38.63

d

41.22

c

42.95

b

45.85

a

Стойностите в колоната, реда и взаимодействието последвани от еднаква буква не се различават съществено съгласно Дънкан тест за множествен обхват при нива на вероятност от 0.05.

Хуминовитне киселини увеличават порьозността на почвата и подобряват растежа на коренната система, формирани повече на брой клубени и листна маса (Гарсия и др., 2008 г.). Матаройев (2002 г.) описва ролята на хуматите за подобряване на физичните и химичните характеристики, чрез реагиране с минерали в почвата и подобряване на водните местни характеристики на почвата и усвояването на хранителните минерали. Хуминовине киселини  подобряват почвата, като  нейните

физични, химични, биологични и хранителни характеристики чрез разлагане на глинените частици и повишаване на капацитета за задържане на вода. Подобряването на характеристиките на растенията също може да се дължи на съдържанието на Ауксини в извлека от водорасли, които притежават ефективна роля за клетъчното деление и растежа; което води до увеличен растеж на растенията, площ на листата и сухо тегло на растенията (Голан и Райт, 2006 г.).

 

Таблица (2): Въздействие при взаимодействието на Хуминови киселини и извлек от водорасли върху вегетативните характеристики на картофите

 

   Третирания

Хуминови киселини

 

H0

H1

 

Продукти извлек от водорасли

Продукти извлек от водорасли

Характеристики

E0

E1

E2

E3

E0

E1

E2

E3

Височина на растенията

115.03

117.77

118.63

119.37

117.70

118.41

119.13

120.50

(см)

b

ab

ab

a

ab

ab

a

a

Брой стебла

4.47

4.60

4.86

4.95

4.36

4.69

4.97

5.28

(бр.)

ef

de

bc

b

f

cd

b

a

Свежо тегло

457.40

466.27

480.63

504.00

454.57

473.53

492.00

555.77

(г)

e

de

cd

b

e

d

bc

a

Сухо тегло

54.42

56.32

57.02

59.21

53.85

57.34

57.73

64.43

(г)

d

c

c

b

d

cd

bc

a

% Общо

36.90

39.33

41.33

45.07

40.37

43.10

44.57

46.63

хлорофил

e

d

cd

ab

d

bc

ab

a

Стойностите в колоната, реда и взаимодействието последвани от еднаква буква не се различават съществено съгласно Дънкан тест за множествен обхват при нива на вероятност от 0.05.


Продуктите на база извлек от водорасли също съдържат Цитокинини стимулиращи физиологичните дейности (например чрез активиране на някои ензими участващи във фотосинтезата) и повишаващи общия хлорофил на растенията, като това ще прояви положително отражение върху дейността на фотосинтезата и синтезираните материали, което ще се отрази положително върху характеристиките на растенията (Томас, 1996 г.). Подобряването на характеристиките на растенията също може да се дължи на макроелементи – хранителни вещества, съдържащи се в продукти извлек от водорасли. Макроелементите, като хранителни вещества играят важна роля за подхранването на растенията с азот (N), калий (K) и фосфор (P), които са от съществено значение за растежа и развитието на растенията (Атемеме, 2009 г.).

2-Характеристики на добива: Таблици (3 и 4) илюстрират факта, че Хуминовите киселини водят до съществено въздействие върху всички характеристики/параметри на добива, в сравнение с нетретираните растения. Таблиците също илюстрират, че растения  от картофи пръскани с продукти извлек от водорасли дават съществено по-високи стойностни характеристики на добиви в сравнение с контролните растения. Най-високите стойности от упоменатите показатели са регистрирани при растения пръскани с продукти извлек от водорасли Alga 600 и Seamino. Относно взаимодействието, препаратът проявява голяма ефективност при качествените характеристики. Картофените растения получават 1 г/л-1 Хуминови киселини и са пръскани с разтвор от 0.33 г/л-1 +1 мл/л Alga 600 +Seamino като същите дават най-големи стойности при брой на клубени на растение 9.42, при средно тегло на клубен от 82.49 г, добив от растение 0.780 кг/растение, и общ добив от дка 3 452 кг, сухо тегло на клубени 14.67% в сравнение с контролните растения, които дават най-ниските стойности при еднакви параметри, съответно брой на клубени на растение 7.25, при средно тегло на клубен от 73.10 г, добив от растение 0.540 кг, общ добив от дка 2 388 кг. и сухо тегло на клубени 13.37%.

Повишаването на характеристиките на добива може да се дължи на същественото въздействие на Хумусната киселина и извлека от водорасли върху растителната система на растенията и за увеличаване на броя на грудките/тегло на растението и грудките, отразяващи положително повишаване на добивите от растение и на общите добиви. Хумусната киселина се характеризира с подобряване на растежа на културите като пряко или непряко въздейства като биостимулант спомагащ за хормоналната дейност на растенията чрез освобождаване на различни видове Ауксини регулиращи растежа на културите и реакциите на околната среда. Йенсен (2004 г.) установява, че Хумусната киселина подобрява растежа на растенията чрез подобряване на почвената структура и задържането на вода, както и способността на корените да навлизат и проникват в почвата, като Хумусната киселина е от огромно значение за провеждащата среда за хранителни вещества от почвата към растението и за повишаване на възможността на почвата за задържане на вода и стимулиране на почвените микроорганизми.

 

Таблица (3): Въздействие на Хумусната киселина и извлека от водорасли върху характеристиките на добивите от картофи

 

Третирания

Хуминови киселини

Извлек от водорасли

 

H0

H1

E0

E1

E2

E3

Характеристики

 

 

 

 

 

 

Брой клубенирастения

7.75

8.90

7.72

8.08

8.58

8.92

 

b

a

b

b

ab

a

Тегло на клубени

77.19

78.31

74.06

75.72

79.39

81.83

(г)

a

a

c

bc

ab

a

Добив/растения

0.60

0.69

0.57

0.61

0.67

0.73

(кг)

b

a

d

c

b

a

Общ добив

26.84

29.44

25.16

27.32

29.76

32.44

(тон/хектар)

b

a

d

c

b

a

%

13.66

14.17

13.67

13.72

13.90

14.37

Сухо тегло на грудки

b

a

b

b

b

a


Стойностите в колоната, реда и взаимодействието последвани от еднаква буква не се различават съществено съгласно Дънкан тест за множествен обхват при нива на вероятност от 0.05.

 

Таблица (4): Въздействие от взаимодействието на Хуминови киселини и извлек от водорасли върху характеристиките на добивите от картофи.

 

Третирания  

Характеристики

Хуминови киселини

H 0

H 1

Извлек от водорасли

Извлек от водорасли

E 0

E 1

E 2

E 3

E 0

E 1

E 2

E 3

Брой грудки/растения

7.25

7.42

7.92

8.42

8.18

8.75

9.25

9.42

 

f

ef

de

cd

cd

bc

ab

a

Тегло на грудки

73.10

75.49

78.98

81.18

75.01

75.95

79.80

82.49

(г)

c

bc

a-c

ab

bc

bc

ab

a

Добив/растения

0.54

0.57

0.63

0.68

0.59

0.66

0.71

0.78

(кг)

f

ef

d

bc

de

c

b

a

Общ добив

23.88

25.2

27.8

30.4

26.4

29.44

29.56

34.52

 

(тон/ хектар)

f

ef

d

bc

de

c

b

a

% Сухо тегло

13.37

13.43

13.77

14.07

13.97

14.00

14.03

14.67

на  клубени

c

bc

bc

b

bc

b

b

a

 

Стойностите в колоната, реда и взаимодействието последвани от еднаква буква не се различават съществено съгласно Дънкан тест за множествен обхват при нива на вероятност от 0.05.


Хуминовите киселини и продуктите извлек от водорасли предизвикват съществено увеличение при характеристиките на растежа на растението, като в допълнение повишават броя на клубените и тяхното тегло, което се отразява положително на увеличаване на добивите от растенията и на общите добиви. Причините водещи до упоменатите резултати също могат да се дължат на това, че добавената Хуминови киселини също се характеризира с високо съдържание на хранителни елементи, наред с предоставянето на хранители вещества, увеличаваща активността на микроорганизмите (Тисдейл и др. 1997 г.). В допълнение, подобряването на физичните и химичните характеристики на почвата се отразява положително на добива от растенията. Продуктите извлек от водорасли не участват в равновесието на растежа в резултат на присъстващите Ауксини, които ще предизвикат подобрение на витамините и хормоните произвеждани от третираните растения. Също така, той съдържа GA3, GA7 и витамини, както и микроелементи представляващи най-важните компоненти на морските растения присъстващи в ахелатно състояние комбинирани с желязо при почви богати на  съдържание на калций (Ca). Резултатите потвърждават установеното от Ковалски и др. (1999 г.), който илюстрира положителното въздействие на извлека от водорасли върху развитието на растенията и за подобряване на общия добив в картофи, като третирането съществено въздейства върху показателите на растежа на стеблата и съдържанието на хранителни елементи в листната маса, и съществено повишаване на качествените и количествените характеристики  на добива

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола