АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Биостимулатори за приложение в рапица Печат Е-мейл
Рапица

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОСТИМУЛАТОРИ

ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ В РАПИЦА

 

I.  НАЕСЕН

I.I. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАТОРИ И КОМБИНАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

SEED_TREATMENT_2

 

ПОЛЗИ ОТ ПРЕДСЕИТБЕНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

®. Повишена кълняемата енергия  при третираните семена и по-добро вкореняване на младите растения, в резултат на което се повишава тяхната способност за растеж и развитие.

®. Дружното поникване на семената след третирането с  растежни стимулатори, оказва позитивно влияние върху заплевеляването на посева. Културите изпреварват в развитието си плевелните растения и ги задушават.

®. Изравнен и гарниран посев.

®. Третираните култури показват засилване на естествените им съпротивителни сили, срещу вирусни, бактериални, гъбни заболявания и неприятели, и до повишаване на устойчивостта към стресови фактори студ; топлина; суша; соленост; ниска относителна влажност; мраз.

®. Засилване ефикасността и постигане на равномерно разпределение на пестицидите,  и хранителните елементи върху повърхността на третираните семена.

ЗАЩО АЛГА 600?

1. Гиберилините извлечени от водорасли,  повишават  кълняемата енергия и процент на покълнали  семена.

2. Употребата на аминокиселини от водорасли в стресови ситуации спестява  енергията необходима за изграждане на аминокиселини.

3. Метионините и алгининовите киселини предпазват растенията от физиологичен стрес, следствие на студ, суша и преовлажняване.

4. Подобряват абсорбцията на корените. 

5. Увеличават устойчивостта на растенията към ниски температури.

6. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя.

7. Високите нива на K2O допълнително подобрява транспорта на хранителни вещества, устойчивостта на болести и засушаване.

ЗАЩО СОФТГАРД++?

1. Хитозан оказва положително въздействие върху процесите на покълване  и делене на клетките

2. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

3. Хитозан индуцира синтеза фитоалексини (антимикробни и антиоксидантни вещества синтезиращи се от растенията, които се натрупват бързо в области на патогеннна инфекция), като оказват антивирусно, антибактериално, антигъбно и антинематоцидно действие. 

4. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

5. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя

  

SEED_YREATMENT_RAPE

  

РЕГИСТРИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Регистрирани резултати  от индивидуални и комплексни приложения  на биостимулатори  Софтгард ++  и  Алга 600,  получени от изпитване на масови посеви  и опитни полета  в Институт по почвознание „Никола Пушкаров” и Институт по физиология и генетика на растенията.

Ω.  При индивидуално приложение на биостимулаторите в  рапица,  са регистрирани  по-високи добиви от 2 – 5%.

Ω.  При  използвани комбинации от биостимулатори,  в рапица са регистрирани по-високи добиви  от 4 – 9%.

  

I.II. ВЕГЕТАТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НАЕСЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

АМИНО ТОТАЛ  (20-25 гр/дка) + РУТМОСТ (50-100 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

СОФТГАРД++  (100-125 мл/дка) + РУТМОСТ (50-100 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

КА-БОР (50 мл/дка) + РУТМОСТ (50-100 мл/дка)

Оптимална фаза на приложение 2-6ти същински лист на културата, самостоятелно или в комбинация с фунгицид и/или инсектицид.

  ЗАЩО АМИНО ТОТАЛ? 

1. Съдържа 18 вида L-Амино киселини, които повишават синтеза на протеин и предпазват от разграждане на собствените белтъчини на прости аминокиселини от растенията, вследствие  на стрес..

2. Коригира недостига на хранителни вещества  в растенията.

3. Стимулира фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества, чрез насърчаване отваряне на устицата.

4. Активира дейността на почвените микроорганизми, като подобрява минерализирането на органичната материя.

5. Действа като органичен катализатор.

 ЗАЩО РУТМОСТ?

1. Насърчаване растежа и развитието на кореновата система - главния корен, странични разклонения, и коренови власинки. Коренът формира     разклонения с по-голяма дължина (7-15%) и общото тегло на корена се увеличава с 12-20%.

2. Потиска се развитието на вегетативната маса, при което се скъсяват междувъзлията при рапица.

3. Подобряване на химически и физическото състояние на кореновата зона.

4. Увеличаване на капацитета на усвояване на минерални соли от почвата.

5. Повишаване преживяемостта и прихващането на растенията.

6. Оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им.

7. Естествена растителна ваксина – осигурява допълнителна устойчивост срещу болести и неприятели, висока почвена и въздушна влажност и засушаване, устойчивост към полягане.

8. Увеличава количеството и качеството на продукцията.

9.  Действа като органичен катализатор.

ЗАЩО СОФТГАРД++?

1. Хитозан оказва положително въздействие върху процесите на делене на клетките

2. Увеличават устойчивостта на растенията към ниски температури.

3. Хитозан индуцира синтеза фитоалексини (антимикробни и антиоксидантни вещества синтезиращи се от растенията, които се натрупват бързо в области на патогеннна инфекция), като оказват антивирусно, антибактериално, антигъбно и антинематоцидно действие. 

4. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

5. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя

ЗАЩО КА-БОР?

1. Участва в синтеза на клетъчната стена и увеличава ефективността на калия, калция и бор в растенията

2. Притежава важна физиологична и биохимична функция.

3. Участва в делене на клетките, фотосинтеза, колоидите.

4. Повишава устойчивостта на растението на стрес и болести

ROOTMOST_RAPE 

  

II. НАПРОЛЕТ

II.I. ВЕГЕТАТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФАЗИ ОТ РОЗЕТКА ДО БУТОНИЗАЦИЯ НА РАПИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

АЛГРИЙН  (70-100 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

АЛГРИЙН  (70-100 мл/дка) + ПРО БОР  (50-75 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

АЛГРИЙН  (70-100 мл/дка) + СОФТГАРД++  (100-125 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

АЛГРИЙН  (70-100 мл/дка) + АМИНО ТОТАЛ (20-25 гр/дка) 

ЗАЩО АЛГРИЙН?

1. Сярата, като съставна част на аминокиселините, участва в изграждане на протеините.           

2. Въздейства в редица аспекти и на метаболизма.

3. Стимулира образуването на хлорофила и протоплазмата, повишава студоустойчивостта

4. Активира фотосинтезата.

5. Участва в синтеза на много ензими в клетката, спомагащи за по- бърз прираст и растеж 

6.  Допринася за по- добър и масов цъфтеж, задържане на цветовете и плодовете.

7.  Допълнително N  + микроелементи + органична материя.


8. Повишава устойчивостта на растението на стрес и болести

9.  Действа като органичен катализатор

ЗАЩО СОФТГАРД++?

1. Хитозан оказва положително въздействие върху процесите на покълване  и делене на клетките

2. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

3. Хитозан индуцира синтеза фитоалексини (антимикробни и антиоксидантни вещества синтезиращи се от растенията, които се натрупват бързо в области на патогеннна инфекция), като оказват антивирусно, антибактериално, антигъбно и антинематоцидно действие. 

4. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

5. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя

ЗАЩО АМИНО ТОТАЛ? 

1. Съдържа 18 вида L-Амино киселини, които повишават синтеза на протеин и предпазват от разграждане на собствените белтъчини на прости аминокиселини от растенията, вследствие  на стрес..

2. Коригира недостига на хранителни вещества  в растенията.

3. Стимулира фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества, чрез насърчаване отваряне на устицата.

4. Активира дейността на почвените микроорганизми, като подобрява минерализирането на органичната материя.

5.  Допълнително N  + органична материя.

6.  Действа като органичен катализатор

ЗАЩО ПРО БОР?

1. Увеличава способността за образуване на по- жизнеспособен прашец и семена със силна кълняема енергия

2. Защитава цвета и плодовете от окапване 

3. Участва в синтеза на клетъчната стена и увеличава ефективността на калция в растенията

4. Повишава устойчивостта на растението на стрес и болести.

5. .Допълнително N  + микроелемент B + органична материя.

 

II.II. ВЕГЕТАТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФАЗИ ОТ БУТОНИЗАЦИЯ ДО ФОРМИРАНИ  ШУШУЛКИ ПРИ  РАПИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

АЛГА 600  (25-50 гр/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

АЛГА 600  (25-50 гр/дка) + СОФТГАРД++  (100-125 мл/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

АЛГА 600  (25-50 гр/дка) + АМИНО ТОТАЛ (20-25 гр/дка)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

СИЙАМИНО  (70-100 мл/дка) + КА-БОР (50 мл/дка)

ЗАЩО АЛГА 600?

1. Гиберилините извлечени от водорасли,  повишават  кълняемата енергия и процент на покълнали  семена.

2. Употребата на аминокиселини от водорасли в стресови ситуации спестява  енергията необходима за изграждане на аминокиселини.

3. Метионините и алгининовите киселини предпазват растенията от физиологичен стрес, следствие на студ, суша и преовлажняване.

4. Подобряват абсорбцията на корените. 

5. Увеличават устойчивостта на растенията към ниски температури.

6. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя.

7. Високите нива на K2O допълнително подобрява транспорта на хранителни вещества, устойчивостта на болести и засушаване.

ЗАЩО СОФТГАРД++?

1. Хитозан оказва положително въздействие върху процесите на покълване  и делене на клетките

2. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

3. Хитозан индуцира синтеза фитоалексини (антимикробни и антиоксидантни вещества синтезиращи се от растенията, които се натрупват бързо в области на патогеннна инфекция), като оказват антивирусно, антибактериално, антигъбно и антинематоцидно действие. 

4. Увеличава устойчивостта на растенията към ниски температури.

5. Допълнително NPК  + микроелементи + органична материя

ЗАЩО АМИНО ТОТАЛ? 

1. Съдържа 18 вида L-Амино киселини, които повишават синтеза на протеин и предпазват от разграждане на собствените белтъчини на прости аминокиселини от растенията, вследствие  на стрес..

2. Коригира недостига на хранителни вещества  в растенията.

3. Стимулира фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества, чрез насърчаване отваряне на устицата.

4. Активира дейността на почвените микроорганизми, като подобрява минерализирането на органичната материя.

5.  Допълнително N  + органична материя.

6. Действа като органичен катализатор.

ЗАЩО КА-БОР?

1. Участва в синтеза на клетъчната стена и увеличава ефективността на калия, калция и бор в растенията

2. Притежава важна физиологична и биохимична функция.

3. Участва в делене на клетките, фотосинтеза, колоидите.

4. Повишава устойчивостта на растението на стрес и болести.

5. .  Допълнително К  + микроелементи + органична материя.

ЗАЩО СИЙАМИНО?

1. Притежава важна физиологична и биохимична функция. Участва в делене на клетките, фотосинтеза, колоидите, забавя стареенето на растенията

2. L- Амино киселини, които повишават синтеза на протеин

3. Подобрява твърдостта и възможността за съхранение на плодовете

4. Повишава пропускливостта на клетъчните мембрани, стимулирайки всмукването на хранителни вещества

5. Увеличава витаминното съдържание в растенията

6. Повишава устойчивостта на растението на стрес и болести

7.  Допълнително NK  + микроелементи + органична материя.

8. .Действа като органичен катализатор 

DIDO               ME

РЕГИСТРИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2014

Dobivi

 

ГАРАНТИРАНО ДЕЙСТВИЕ И ВИДИМ ЕФЕКТ НА ДОБРА ЦЕНА!

  

ЗА ДА РАЖДА ЗЕМЯТА НИ ПОВЕЧЕ!

 

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола