АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Третиране семена зърнено-житни ефикасност Печат Е-мейл
Пшеница

Доказани технологии  за отглеждане на зърнени култури

 dffgg

Използването на  биостимулатори при третирането на семената за посев заедно с фунгициди, вече не е толкова ново, както преди няколко години. Това показва, че то вече е част от технологията за производство на зърнени култури.  Биостимулаторите вече се използват в повечето от стопанствата, а вече дори и от компании, специализирани да обеззаразяват семена. Това третиране е от голямо значение за увеличаване на добива и осигуряването на по-висока икономическа възвръщаемост на инвестицията, като  използването на биостимулатори в селското стопанство се увеличава със всяка изминала година.

За последните пет години, можем да кажем, че времето през есента на всяка година е различно. Срещат се различни климатични условия от голяма суша,  през оптимални  до влажни .Времето е фактор, който оказва значително влияние върху цялостното развитие на културата, от самото начало до прибирането й от полето. Затова създаването на възможно по стабилни и добри условия за покълване на семената, за развитието на кореновата система, дружното поникване и доброто презимуване, придобиват изключително значение. Затова наред с подготовката на почвата, торене, качествена и навременна сеитба,  използването на  биостимулантите се превръща в неотложна практика.

Покълване

Покълване на семената при есенниците, започва в момента, когато семената да получат точното количество вода и температура. Важна роля за покълването играят гиберелините, които от една страна насърчават кълняемостта и изчерпването абсцисинова киселина, която инхибира преждевременното покълване на семената. След като изчерпи собствените си запаси, за растежа на покълналото семе от най голяма важност е съдържанието на Фосфор (Р). Съдържанието му  в  биологично усвоима форма е необходимо за развитието на здрава и жизнена коренова система. За съжаление съдържанието на фосфор в 60% от площите на почвите в България, нивото на фосфор е под нужните норми,  необходими за добър първоначален  растеж на третираните посеви.

Естествено много важно е да се засее на време и качествено, за да се осигури необходимото време за растеж, за по-добро вкореняване и братене на пшеницата. Трябва да се отбележи, че в тази фаза на растеж  и развитие, важна роля играят наличието на ауксини и цитокинини. Ауксините стимулират развитието  на корените, а цитокините насърчават деленето на клетките и братенето.

 

Биостимулатори - значение

Използването на  биостимулатори при обеззаразяването на  семена,  играе много важна роля, по отношение на повишаването на кълняемостта, която от своя страна има решаващ дял за крайния резултат при отглежданите култури, в частност пшеницата.

С избора на биостимулатор е важно да се знае, че трябва да се изберат стимулатори, които поддържат растежа при всякакви климатични условия, такива които имат в състава, си както гиберелини, така ауксини, цитокинини и хранителни вещества, които са в основата на правилното развитие на всяко растение. Затова нашата компания Агро Био Трейдинг ООД е подготвила за своите клиенти цялостно решение за стимулирането и храненето още при залагането на семената в техните легла. Пакетът съдържа извлек от водорасли, фитохормони (ауксини, цитокини гиберилини ), биологично активни вещества и хранителни вещества, с акцент върху високото съдържание на фосфор Нутриа-лгафид (2 л /тон семена) и съставки за профилактика на болестите, осигурени от Софтгард++ (1 л / тон семена). Този пакет за обеззаразяване на  семената работи, както следва:

Гиберелините от водораслите активират и ускоряват кълняемоста,

Ауксините в комбинация с фосфор  насърчават растежа на кореновата система и така се поддържа по-бързо и по-равномерно покълване.

Цитокинини - за насърчаване клетъчното делене и братенето.

Тя осигурява лесно достъпни хранителни вещества от началото на растежа.

Повишава устойчивостта на суша, студ и преовлажняване.

Подпомага доброто зимуване.

Софтгард++ увеличава устойчивостта на  заболявания.

Софтгард++ повишава ефективността на прилаганите фунгициди.

 

Фиг. 1: Действие на биостимиулантите при третирани семена от Агро-Био Трейдинг ООД

 2  1

Значение за практиката

Използването на биостимулатори като допълнение към обеззаразяването на семената е един от най-икономичните и най-печелившите практики при интензификацията, като резултатността се изразява в  увеличаване добивите и качеството на пшеница и другите зърнени култури.

 

В нашата страна все по-голяма роля играе добавянето на биостимулатори при различни сортове пшеница по отношение сроковете им на сеитба и в различните райони. При по-късно засяване, това приложение увеличава своето значение за по-бързото поникване и по-добър начален растеж през пролетта и по-доброто възстановяване и подпомагане на братенето. От съществено значение за стабилноста на културите е времето на засяването им. Важно е обаче да се има в предвид, че добре развитата  коренова система гарантира доброто презимуване през есента и зимата като осигуряват необходимите условия за висока устойчивост дори при по-неблагоприятни условия през пролетта.

 

Фиг. 2: Сравнение на контрола и третирани семена за посев,

 3

За повече информация за текущи събития, моля свържете се с нашите търговски представители, и посетете нашия сайт www.agrobiotrading.com

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола