АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Решения Лозя Плевели

Разрешаването на проблеми е движеща сила и предизвикателство за нас.

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Плевели Печат Е-мейл
Лозя

Препарати:
Валсаглиф 360ЕК, Смерч


Плевелите нанасят значителни щети в трайните насаждения. Наред с намаляване на добивите и повишаване себестойността на продукцията те благоприятстват разпространението на редица опасни болести и неприятели. В трайните насаждения преобладават главно късни пролетни плевели — щир, бяла лобода, кокошо просо, кощрява, тученица — и многогодишни видове — троскот, балур, повитица, паламида, вълча ябълка и др. Особено силно е разпространен троскотът, а на места и балурът. През последното десетилетие в борбата с плевелите в трайните насаждения бяха постигнати значителни успехи чрез внедряването на редица ефективни хербициди. Правилното използване на хербицидите дава възможност насажденията да се поддържат чисти от плевели, да отпадне ръчния труд в борбата с тях и да се избегне неблагоприятното влияние на честите обработки на почвата върху физико - механичните й свойства. В насажденията, които се поддържат затревени, при засушаване надземната маса на тревите може да се унищожи бързо с хербициди и да се образува мулчираща покривка. Трябва да се има пред вид обаче,че селективността на почти всички почвени хербициди за лозите, овощните видове и ягодоплодните култури е повече на физична, отколкото на физиологична основа и се обуславя главно от обстоятелството, че хербицидите се задържат в повърхностния почвен слой и не достигат в токсични дози до корените на културните растения. Устойчивостта на лозите към повечето от хербицидите зависи от много фактори: възраст, подложка и сорт на лозите, почвени и метеорологични условия, начин и техника на внасяне на хербицидите.

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола