АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Роля на хранителните елементи

my   

СИМПТОМИ ОТ ДЕФИЦИТ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Def._N

Азот – N като компонент на белтъците играе първостепенна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми. Като съществена част на молекулата на хлорофила, азотът играе важна роля в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса и формирането на плодовете и семената. Азота дава отражение върху целия растителен организъм: хабитус на растението, морфология на органите, темп на развитието, обща биологична продуктивност, количество и качество на добива.

phosphorus_def_b

Фосфор - P необходим за устойчивото развитие на растенията, дава енергия на клетките. Развива кореновата система, като същевременно ускорява цялостното развитие на растенията и повишава добивите. Играе важна роля при формирането на някои мазнини, скорбяла и при израстването на здрави семена. Чрез стимулиране клетките на растението, фосфора по естествен път предпазва от развитието на болести. Има балансиращ ефект върху растението.

K4120Grape20Potassium20Deficiency

Калий - К играе жизненоважна роля във физиологичните и биохимични функции на растенията. Той подобрява устойчивостта на болести по стеблата и листата, активира различни ензими в растенията, допринася за развитието на восъчен слой на епидермиса, който предпазва от заболявания и загуба на вода, регулира клетъчното налягане за да предотврати повяхване, увеличава размерите и подобрява вкуса на плодовете, като спомага за синтезиране на аминокиселини (градивните блокове за протеини), хлорофил, и пренасянето на скорбяла и захари от листата към корените.

boron-deficiency

Бор B необходим за синтеза на протеин и се свързва с увеличената клетъчна активност, която води до зрялост с по-голям брой цветове, плодове, по-богата реколта и по-добро качество. Оказва също влияние на метаболизма на азота и въглехидратите и осмозата в клетките. Бързото му усвояване, благоприятства залагане на плодни пъпки, реси, цъфтежа, допринася за обмяна на въглехидратите и белтъците, в образуването на растителните тъкани, в усвояването на минерални елементи.

copper1

Мед – Cu е много важна в репродуктивния стадий от растежа на растението и играе индиректна роля в производството на хлорофил. Има съществено значение за поддържане нормалната обмяна на веществата, за повишаване на добивите, устойчивостта срещу неблагоприятни климатични условия.

Fe_gef

Желязо Fe е в основата на образуването на хлорофил и за фотосинтезата. Желязото е активиращият елемент в няколко ензимни системи. То е важно при дишането и други окислителни системи на растенията и е жизнено важна част от кислородопренасящата система.

mn_Defi

Манган Mn играе роля в много от жизненоважните процеси при растежа. Той обикновено действа при ензимните системи на растенията, включени в разпада на въглехидратите, при азотния метаболизъм и много други процеси

Mo_1

Молибден - Mo необходим за симбиотичното фиксиране на азот от въздуха. Той е жизненоважен за редуцирането на нитратите и при синтеза на протеин от всички растения. Под негово влияние растенията получават едновременно азот и фосфор и с това помага за по-пълното усвояване на фосфора от есенното торене с фосфорни торове.

Zn_defi

Цинк - Zn е важен за трансформацията на въглехидратите и регулиране потреблението на захар в растенията. Той формира част от ензимните системи, които регулират растежа на растенията. Цинкът е необходим елемент при синтеза на хлорофила.

S_-_def

Сяра - S влиза в молекулата на аминокиселините цистеин, цистин и метионин.тя участва в синтеза на белтъци; структурен елемент е при изграждането на биологичните мембрани; регулира транспорта в растителния организъм; повишава устойчивостта към кисели почви; тя играе важна роля в окислително-редукционните процеси, в енергийния баланс, при функционирането на фитохормоните, при активирането на ензимите и в образуването на хлорофила; при липса на сяра няма азотна обмяна, няма делене на клетките и не се образува хлорофил, от което следва, че има налице потиснат растеж.

SetWidth300-calciumdeficiency

Калций - Ca е еднакво необходим както за нормалното развитие на кореновата система на растенията, така и на надземната им маса. При недостиг на калций силно се потиска усвояването от растенията на амониевия и нитратния азот. В надземните органи на растенията на калция е свързана с фотосинтезата и растежа.  Има голямо значение за физикохимичните свойства на почвата. Той оказва положително влияние върху реакцията и устойчивостта на структурата на почвата и режима на хранене на растенията. Не се придвижва от застаряващите към по-младите и по-деятелните органи и тъкани. При недостиг на калций растежът на растенията се задържа. Върховете на младите листа се завиват надолу, а по периферията им се развива некроза, която преминава в кафяв пригор. Корените не образуват странични разклонения и кореновите им власинки се превръщат в слизеста стъкловидна маса.

magnesium3_zoom

Магнезий - Mg  участва  в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилацията на въглеродния двуокис. Като активатор на ензимите магнезият играе важна роля в обмяната на въглехидратите, улеснявайки образуването и разпадането на съединенията на глюкозата и фосфорната киселина. Играе известна роля и в синтезирането на нуклеопротеидите, мазнините и аскорбиновата киселина. Магнезият проявява общо регулиращо действие и при усвояването на хранителни елементи и вода чрез корените на растенията, като дава отражение върху състоянието на колоидните системи на кореновите клетки. Особена роля се приписва на магнезия в усвоява нето и транспортирането на фосфатите в растенията.

Кобалт - Co наличието на кобалт, хром благоприятстват биохимичните процеси, като фотосинтеза, белтъчната и въглеродната обмяна, при образуването на витамин В12.

   Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола