АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Продукти Биостимулатори, органични и органо-минерални торове Състав и ползи на биостимулатори Leili

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Състав и ползи на биостимулатори Leili
key.jpg

 

 

 

 

 

Уважаеми Земеделски производители, през последните години схващанията в областта на храненето на растенията съществено се промениха. Днес е безспорно, че не е важно колко макро и микроелементи ще дадем на растенията, а каква част от тях ще бъдат ефективно усвоени. Под ефективно усвояване следва да разбираме процеса на биотрансформация на хранителните субстанции, в резултат на което настъпват значими (съществени) положителни резултати по отношение на количеството и качеството на получаваните от растенията плодове (добиви). В тази връзка, наред с възможността те да се увеличават при интензивно торене с конвенционални торове (почвени и листни), следва да имаме предвид и за опасността от увреждане нормалното развитие на растенията, което от своя страна да доведе до влошаване на качеството и количеството на очакваните добиви. Т.е. винаги трябва да си даваме сметка, че както гладуващият, така и прехраненият организъм (растение) са силно угнетени и страдат и в това състояние има голяма вероятност да загинат.

На вниманието на земеделските производители и на всички, отглеждащи растения представяме  хранителни за растенията продукти, които едновременно с това са носители на мощни, генериращи бурното развитие, стимулиращи фактори, а именно - аминокиселини, пептиди (с ниско молекулно тегло) и хумусни екстракти. Формулациите, които са представени представляват разнообразни и в същото време прецизно съобразени комбинации от макро и микроелементи, аминокиселини и др. така, че да бъдат задоволени хранителните потребности и на най-капризните растения, а също така и желанията на най-прогресивните и предприемчиви растениевъди. Използвайки тези съвременни хранителни продукти, ние не само показваме стил, но също така даваме на земеделските производители да овладеят и преодолеят световната продоволствена криза.

Ние вярваме, че всеки успех е в основата да повярваш, че можеш!

ЗА КАКВО И КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОРОВЕТЕ С МАРКА LEILI!

Винаги когато растенията се нуждаят от мощен биологичен стимул за развитието си! Максимализират се до краен предел усвояването на хранителни вещества, които за нетретираното растение на практика са недостъпни.. При загиващи растения, вследствие на физиологични проблеми (нарушена обмяна на веществата), хормонален дисбаланс, нарушена фотосинтеза и т.н. се наблюдава бързо съживяване и формиране на нови листа, вегетативни и репродуктивни органи. Продуктите с марка Leili, отстраняват състоянието на вялост в развитието, липса на прираст или незначителен такъв, абортиране и окапване на цветовете, нарушено съотношение между мъжките и женските цветове. Преодоляват се проблемите възникнали следствие на дефицит или излишък на торове и препарати. Елиминират действието на неблагоприятните фактори: абиотични (студ; топлина; суша; соленост; ниска относителна влажност; мраз; градушка; вятър и др.) и биотични (вируси; бактерии; гъби и насекоми).

Съвети и иновативни решения от Агро Био Трейдинг ООД

1234 Фиг. 1

Още през 2008 г, нашата компания започна предлагането на продуктите на Leili Marine Bioindustry Inc. на Българския селскостопански пазар. От тогава започна приложението на продуктите предназначени за биостимулация, листно подхранване, превенция, основно торене с биологична гранулирана тор за основно торене и третиране на семена с екстракт от водорасли,  включени в нашето портфолио. Всички те са приети добре от клиентите. Настоящата статия отразява стремежът на Агро био Трейдинг, да предложи на селскостопанските производители системи от цялостни решения за техните култури.

Известно е, че по време на своето развитие култивираните растения са изложени на различни нежелани фактори, които влияят на количеството и качеството на реколтата. Крайъгълен камък за преодоляването на тези отрицателни въздействия е балансирано торене на почвите, храненето на културите, опазването им от вредители, болести и плевели и възможните стресови фактори/ суша студ и преовлажняване/ и не на последно място стои регулиране състоянието на културите в правилна посока по време на вегетация, чрез бързо действащи рподукти, каквито са новата генерация органични и органо-минерални листни торове - биостимуланти.

Целта на Агро Био Терйдинг е да даде подробни указания, за повишаване ефективността на основните компоненти участващи в първичното селскостопанско производство (земя, торове, семена, растителна защита и др) и след това да помогне на производителите, чрез допълнителни иновативни решения да постигнат по-висока, по-стабилна и печеливша култура по начин, който не уврежда околната среда.

В това отношение нашето портфолио включва пет категории продукти, чрез които можем да предложим решения при отглеждане на  различните култури, така, че да постигаме по-голяма икономичност и рентабилност на производството им. Нашите продуктови категории включват

1. Биостимулиране,

2. Продукти за листно подхранване

3. Продукти за опазване от болестите

4. Органична гранулиран тор

5. Третиране  на семена

(фиг. 1).

1. Биостимулатори

В тази категория, която е маркирана в оранжево ние включваме продукти на основата на морски водорасли (Алга600 Alga, Нутриалгафиид, Биофалга, Рутмост  Алгрийн), аминокиселини, които стимулират растежа на растенията с помощта на съдържащите се в тях естествени  хормони (PGR ензими). Продуктите са произведени чрез патентован процес на  ензимна хидролиза от диворастящи водорасли и съдържат натурални растителни хормони като ауксини, цитокинини, гиберелини и други биологично активни вещества, които осигуряват надеждна защита и анти-стрес защита. Също така тяхното прилагане е и екологично, тъй като те са произведени от възобновяеми източници.

* Гиберелините  активират и ускоряват кълняемоста,

* Ауксините в комбинация с фосфор насърчават растежа на корените така се поддържа по-бързо и по-равномерно покълване.

* Цитокинини насърчаване братенето, те осигурява лесно достъпни хранителни вещества в началото на растежа.

* Повишават устойчивостта на суша, студ и преовлажняване.

* Подпомагат доброто презимуване.

2. Продукти за листно подхранване

Тази категория е представена от продукти, които съдържат хранителни вещества свързани в хелатна или органична форма, която гарантира висока степен на усвояемост и полезност за растението. В сравнение с други форми на хранителни вещества тези са в пъти по-приемливи и ефективно използваеми от растенията. Тази категория продукти включва Про Бор (Органично свързан бор), Про Цинк (Хелатиран цинк), Амика, Калций-Бор и Лейли 2000 (микроелементи в хелатна форма). Те са отбелязана със зелено, което символизира грижата за околната среда.

3. Профилактика – (Опазване от болести)

Основното предназначение на продуктите от тази категория (Софтгард ++) е да осигури защита на растенията, за да бъдат по- устойчиви по отношение на тяхната чувствителност и зараза от различни патогени. Активната им съставка е  хитозан-олигозахарид, който спомага за предпазването от гъбни, бактериални и вирусни заболявания. Голямото предимство на Софгард++, е че патогенът не може да създаде резистентност към активното вещество, което също така въздейства върху растежа на корените и ускорява регенерацията на рани след механично, или химическо увреждане. Комбинирането на тези продукти с продукти за растителна защита увеличава тяхната усвояемост и ефективност. Продукти от тази категория са посочени в лилаво.

4. Органични гранулирани торове

От тази година ние навлизаме в царството на гранулирани торове, произведени от водорасли с високо съотношение на органична материя  - Алга Сойл. Предимството от прилагането на органичен гранулиран тор – Алга Сойл е, че това води до  увеличаване на наличността на хранителни вещества в почвените слоеве, подобряване на нейното плодородие и физико-механични характеристики (текстура, структура, воден и въздушен режим, микробиална дейност и др). Тази категория е отбелязана с  кафяв цвят, символизиращ земята.

5. Третиране на семена за посев

Заедно с продуктите за растителна защита, употребявани като обеззаразители, най-вече за борба срещу редица гъбни и някои бактериални болести, през последните години с успех се използват и някои продукти от групата на  биостимулаторите (Нутри-алгафиид, Алга 600), и от групата за профилактика на болестите (Софтгард++). С употребата на биостимулатор е важно да се разбере, че така растенията се стимулират и се подпомага растежа им при всякакви климатични условия с помощта на предоставените им на готово и в лесно усвоима форма растителни хормони, като ауксини, гиберелини и цитокинини, както и микро и макро елементи, които са в основата на всяко растение. Комбинацията от биостимулант  и Софт Гард++ принадлежи към една от най-икономичните и най-печелившите приложения в интензификацията на земеделието и увеличават значително добивите при третиране на семена при отделните култури – зърнено житни, технически култури, зеленчуци и други.

 

За повече информация, се свържете с Вашия търговски представител, или посетете уеб сайта на www.agrobiotrading.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола