АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Инсектициди Авант 15 SC

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Авант 15 SC Печат Е-мейл
Инсектициди

Активно вещество: 150 г/л индоксакарб

Формулация: суспензионен концентрат

Производител: ДюПонт ИО

Смесимост: Авантâ 15 СК може да се смесва с продукти на база - флуфеноксурон, феназаквин, флузилазол, пенконазол, метомил, делтаметрин, имидаклоприд, диметоат, хексаконазол, циперметрин, хлорпирифос-етил. За други продукти фирмата препоръчва да се направи тест за смесимост.

Екотоксичност: Токсичен за водни животни.

Категория за употреба: ІІ – ра. За употреба от лица над 18 години, завършили курс за безопасно приложение на продукти за растителна защита.

Карантинен срок: грозде -10 дни; овощни – 7 дни; зеле – 1 ден

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба № 01175-3/28.12.2015г.

Разрешена употреба:
за контрол на шарен гроздов молец /Lоbesia botrana/ по лозя - 0,025 %

ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/ по ябълки - 0,035 %

зелева нощенка /Mamestra brassicaе/ по зеле - 20 мл /дка

Други регистрации в Европейски страни:

Колорадски бръмбар – 0,0,25%

Начин на действие: инсектицид с контактно и стомашно действие върху неприятелите.

Приложение: срещу: шарен гроздов молец /Lоbesia botrana/ по лозя, ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/ по ябълки,  зелева нощенка /Mamestra brassicaе/ по зеле.

1. Срещу гроздовите молци третирането се извършва в начало на яйцеснасяне.За условията на Република България се налага едно третиране  срещу първо поколение и две третирания през 10-14 дни за второ поколение. Работен разтвор 20-150 л/дка.

2. Срещу ябълковия плодов червей третиранията да се извършват в началото на яйцеснасяне за първо и второ поколение. Най-ефективно това се постига, като се заложат феромонови уловки и пръскането с Авант 15 СК се проведе 4-7 дни след начало на летежа. Повторете третиранията през 10-14 дни, ако периода на летене се удължи. Работен разтвор от 20-200 л/дка.

3. Авантâ 15 СК може да се прилага срещу всяко поколение на зелевата нощенка, когато има наличие на ларви. Максимален брой третирания – 3. Интервал 10 - 14 дни. Желателно е третиранията да се извършват до трета възраст на ларвите.

Ограничения при употреба Да не се изхвърлят във водоизточници и отточни води празните опаковки от продукта или остатъци от него.

Опаковки : 100 мл


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегли файла (Avaunt label.pdf)Авант 15 SCСвали пълното описание от тук:121 Kb
Изтегли файла (MSDS AVAUNTBGnewreq.pdf)Авант 15 SCСвали Информационен лист за безопасност (MSDS) от тук:181 Kb
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола