АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Хербициди Алай Макс

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Алай Макс Печат Е-мейл
Хербициди

Активно вещество: 143 г/кг трибенурон метил +143г/кг метсулфурон метил..

Формулация: водразтворими гранули

Производител: ДюПонт ИО

Смесимост: продуктът е смесим с ПРЗ и листни торове

Екотоксичност: Токсичен за водни организми. Да се вземат предпазни мерки, да не попадне продукта или празни опаковки от него във водоизточници или отточни води. Не се класифицира, като токсичен за пчели.
 
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
 
Карантинен срок: 42 дни

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Разрешение за употреба: 01056-ПРЗ/16.03.2010 г.

Разрешена употреба: 

Пшеница и  ечемик в доза 3,5 г/дка
 
Ограничения при употреба: Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа. от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален

Начин на действие: Алай Макс  е системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид, за борба срещу едногодишни широколистни в това число слабо чувствителните на хормоноподобни хербициди плевели при пшеница и ечемик.
 

Приложение: срещу едногодишни широколистни в това число слабо чувствителните на хормоноподобни хербициди плевели при пшеница и ечемик.

Чувствителни плевели: 
Amaranthus retroflexus – обикновен щир; Anagalis arvensis – обикновенно огнивче; Anthemis spp. – полско подрумче; Bifora radians – колендро
Brassica spp. – черен синап; Calendula arvensis – полски невен; Capsella bursa – pastoris – овчарска торбичка; Chenopodium album – бяла куча лобода; Diplotaxis erucoides –диплотаксис; Galeopsis tetrahit – петниста бударица; Lamium amplexicaule – стъблообхватна мъртва коприва; Lepidium spp. – видове горуха; Lithospermum arvense – полско врабчово семе; Matricaria spp. – видове лайка; Oxalis spp. – видове киселиче; Papaver rhoeas – див мак; Polygonum persicaria – прасковолистно пипериче; Senecio vulgaris – обикновен спореж; Sinapis arvensis – полски синап; Sonchus arvensis – млечок, млечка; Spergula arvensis – обикновена колянка; Stellaria media – врабчови чревца; звездица; Thlaspi arvense – попова лъжичка; Urtica urens – гръцка коприва; Vicia spp. – видове глушина; Adonis spp. – слети коса; летен горицвет; Chrysantemum segetum – полска маргаритка; Fumaria spp. – лечебен росопас;димянка; горчивка; Helianthus annus – самосевка слънчоглед; Polygonum convolvulus – фасуличе; повитицовидно пипериче; Raphanus raphanistrum – дива ряпа; Rumex spp. – видове киселец; Veronica hederifolia – бръшлянолистно великденче; Centaurea cyanus – синя метличина; полска метличина; Galium aparine – обикновена лепка; Cirsium arvense – паламида; Convolvulus arvensis - повитица; Malva spp. – видове слез; Viola arvensis – полска теменуга; Самосевка рапица
 
 Опаковка:
Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегли файла (Ally Max MSDS-BG.pdf)Ally Max MSDS-BG.pdf 157 Kb
Изтегли файла (AllyMax Label ..pdf)AllyMax Label ..pdf 204 Kb
 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола