АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Хербициди Дифендър/Пасифик СЛ

Продукти

products

АБТ предлага на българския пазар такава гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас..

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Дифендър/Пасифик СЛ Печат Е-мейл
Хербициди
Активни вещества:120 г/л дикамба + 360 г/л 2,4-Д под формата на разтворим концентрат.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 
Производител: Ню Фарм
 
Смесимост: Може да се смесва с продукти за растителна защита и листни торове, като препоръчваме предварително да се направи тест за смесимост на продуктите
 
 Категория за употреба: III-та – за употреба от всички лица навършили 18 години. 
 
Карантинен срок: 30 дни
 
 Разрешение за употреба №:277/06.06.2005 г.
 
 Срок на годност: 2 години

Разрешена употреба и приложение:

Култура и болест Доза За борба срещу: Момент на приложение

Царевица

120 мл/дка

едногодишни и многогодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели 

Внася се във фаза 3 – 5 лист на културата

Пшеница

80 – 100 мл/дка

едногодишни и многогодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели 

Внася се във фаза братене на културата

Начин на действие: Комбиниран листен, системен хербицид за борба срещу широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди, при житните култури, срещу едногодишни широколистни плевели. Хербицидът се абсорбира предимно чрез листата, но прониква и през корените на чувствителните растения. Придвижването в плевелите се извършва и в двете посоки – към кореновата система надолу и нагоре към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата и плевелите загиват.

Чувствителни плевели: 

Силно чувствителни: Полски синап (Sinapis arvensis); Дива ряпа (Raphanus raphanistrum); Овчарска торбичка (Capsella bursapastoris); Мъртва коприва (Lamium purpureum); Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflora); Черно куче грозде (Solanum nigrum); Полска ралица (Consolida redalis); Обикновен щир (Amaranthus retroflexus); Обикновен бабинец (Caucalis daucoides); Свиница (Xanthium strumarium); Лайка (Matricaria chamomilla); Див мак (Papaver rhoeas); Полско подрумче (Anthemis arvensis); Магарешки бодил (Carduus acanthoides)

Умерено чувствителни: Трицветна теменуга (Viola tricolor); Великденче (Veronica hederifolia); Звездица (Stellaria media); Лепка (Galium aparine); Врабчово семе (Lithospermum arvense); Паламида (Cirsium arvense); Поветица (Convolvulus arvensis); Млечок (Sonchus arvensis); Глухарче (Taraxacum officinale); Полски хвощ (Equisetum arvense)

Опаковки: 1л; 5 л.

.

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола