You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

НЕКСИД 015 КС

Пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие

Гама-цихалотрин е най-силният пиретроиден инсектицид от групата на пиретроидите. Активното вещество е под формата на капсули (патент на "Хеминова"), които осигуряват бавното му освобождаване и продължителен контрол на неприятелите.

Категория на употреба: непрофесионална

Карантинен срок: краставици, зеле, праскови, череши - 7 дни; грозде - 10 дни; свободни площи - 13 дни; ябълки и круши - 14 дни; картофи - 21 дни; житни - 28 дни; люцерна - 30 дни

 

 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

 Гама-цихалотрин 15 г/л

Формулация


Капсулирана суспензия (КС)

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение

 Зеленчукови

 култури   

 Тютюнева листна въшка

 20 мл/дка

 При първа поява на

 неприятеля.

 Зелена прасковена листна

 въшка

 20 мл/дка

 

 При първа поява на неприятеля. 

 Следващите пръскания са през 10-

 12 дни.

  

 Памукова листна въшка

 20 мл/дка

 Оранжерийна белокрилка

 40 мл/дка

 Ябълка 

 Ябълков плодов червей

 30 мл/дка

 При установяване на първите

 снесени яйца във фаза „черна

 главичка” до начало на излюпване

 на ларвите.

 Кръгломиниращ молец

 40 мл/дка

 Праскови

 30 мл/дка

 Източен плодов червей

 

 При установяване на първите

 снесени яйца във фаза „черна

 главичка” до начало на

 излюпване на ларвите.

 Череши

 30 мл/дка

 Черешова муха

 

 Преди яйцеснасяне на мухите

 в зазряващите плодчета.

 Лозя

 30 мл/дка

 Шарен гроздов молец

 

 При установяване на първите

 снесени яйца във фаза „черна 

 главичка” до начало на излюпване 

 на ларвите.

 Картофи

 30 мл/дка

 Колорадски бръмбар

 

 При масово излюпване на ларви

 I-ва възраст, следващото пръскане

 при нужда е след 10-24 дни.

 Пшеница, ечемик

 30 мл/дка

 Житна пиявица

 (ларви и възрастни)

 

 При плътност 30-50 възрастни / 

 кв.м. или 1 ларва на флаговия

 лист.

 Люцерна

 30 мл/дка

 Люцернови неприятели –

 люцернов листояд и

 малък люцернов хоботник

 При първа поява на неприятеля.

 Следващите пръскания са

 през 10-12 дни.

 Зеле

 40 мл/дка

 Зелева нощенка  Срещу младите излюпени гъсеници

 при плътност 5-8 бр/кв.м.,

 следващото пръскане при нужда е

 след 10-12 дни.

 Свободни площи

 60-100 мл/дка

 Италиански и

 марокански скакалци

 При масово излюпване на ларвите,

 но най-късно до III-та възраст,

 преди да са започнали

 да се разселват.

 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти