You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Данадим Прогрес 400 ЕК


Карантинен срок: 21 дниДанади прогрес 400 ЕК е органофосфорен системен инсекто-акарицид  със стомашно и контактно действие. Нова формулация без мирис.

Категория за употреба: ІІ ра. За употреба от лица над 18 години, завършили курс за безопасно приложение на продукти за растителна защита.

 

 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 400 г/л диметоат

Формулация

Формулация: емулсионен концентрат

Опаковки

Активното вещество бързо прониква в тъканите на растенията и се разнася по проводящата система. По този начин продуктът контролира неприятелите не само на повърхността, но и тези намиращи се по долната страна на третираните листа. Едновременно с това ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК проявява много добро контактно, токсично действие. Диметоат действа като инхибитор на ацетилхлолинестеразата – ензим осигуряващ провеждането на нервния импулс в нервната система на неприятелите. Това предизвиква парализа и смърт на насекомото.

Разрешена употреба:

  • Памукова листна въшка по зеленчуци (Aphis gossypii.) в доза 0,05%,
  • Зелена прасковена листна въшка по зеленчуци / пипер и краставици (Myzodes persicae ) в доза 0,075 %,
  • Тютюнев трипс по тютюна / ларви на имаго (Thrips tabaci )в доза 200 мл/дка

Други регистрации в Европейски страни:

0,05 - 0,07 % - виолетова стридоподобна щитоносна листна въшка по овощни култури

0,08 % - хмелова листна въшка

0,1 % - оранжерийна белокрилка; обикновена сливова щитоносна въшка

0,15% - кръгломиниращ молец

0,2 % - калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви); черничева щитоносна въшка (млади ларви); дървесница; дървесинояд - напръскване на кората

50 мл/дка - малка сливова листна въшка

150 мл/дка - малка сливова листна въшка

200 мл/дка - голям люцернов хоботник по хмел; зелена прасковена листна въшка по тютюн;

Карантинен срок 21 дни

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита, с изключение на силно алкалните (напр. Бордолезов разтвор). Препоръчително е да се направи тест за смесимост.

Екотоксичност: Токсичен за водните ор­ганизми. Вреден е за рибите, но е по-малко опасен за водните растения

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти