You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Кораген

Активно вещество: 200 г/л Хлорантранилипрол (Ринаксипир)

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Производител: Дю Понт Швейцария

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита. Препоръчително е да се направи предварителен тест за смесимост.

Екотоксичност: Притежава благоприятен токсикологичен и екотоксилогичен профил, безопасен за човека и околната среда.

Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, на­вършили 18 год.

Карантинен срок: 14 дни

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба № РД 11-682/22.04.2016г.

Разрешена употреба:

Колорадски бръмбар (яйца, ларви, възрастно) - 6 мл/дка

Ябълков плодов червей – 0,016%

Други регистрации в Европейски страни:

Доматен молец (яйца,ларви, възрастно) - 15 мл/дка

Начин на действие: Кораген 20 СК действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт.  Кораген 20 СК  има уникален начин на действие, който предизвиква активиране на рианодиновите рецептори в насекомото.Това способства за бързото отделяне на калций от  мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и бърза смърт на насекомите.

Приложение: Колорадски бръмбар (яйца, ларви, възрастно); Ябълков плодов червей (яйца, ларви, възрастно)Доматен молец (яйца, ларви, възрастно)

Ограничения при употреба няма

Опаковки: 0,2 л.Сподели
Съдържание на активни вещества

Формулация

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти