You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Белем 0,8 МГ

БЕЛЕМ 0,8 МГ е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой почвени неприятели по полски, зеленчукови и технически култури.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора - продукти, които могат да се прилагат от лица с висше агрономическо образование или със средно земеделско образование – растениевъден профил.

 

 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

култури

насекоми

дози

карантинен срок

Забележки

Царевица

Телени червеи - третиране на почвата

1.2 кг/дка

-

 

Царевица

Диабротика - третиране на почвата

1.2 кг/дка

-

 

Царевица

(сладка)

Телени червеи - третиране на почвата

1.2 кг/дка

-

 

Сорго

Телени червеи - третиране на почвата

1.2 кг/дка

-

 

Слънчоглед

Телени червеи - третиране на почвата

1.2 кг/дка

-

 

Домати

Попово прасе – по време на разсаждане

1.2 кг/дка

-

Минимална употреба

Пипер

Попово прасе – по време на разсаждане

1.2 кг/дка

-

Минимална употреба

Картофи

Попово прасе – по време на засаждане

1.2 кг/дка

-

Минимална употреба

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. На базата на циперметрин (от семейството на пиретроидите) БЕЛЕМ ® 0,8 МГ действа при контакт и при поглъщане. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми и по-точно срещу телените червеи.

Опаковки: 60 гр; 240 гр; 12 кг.Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 0.8 % Циперметрин 

Формулация

Формулация: МГ (MG) – Микро гранули.

Опаковки

12кг, §240гр, §60гр

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. На базата на циперметрин (от групата на пиретроидите) БЕЛЕМ ® 0,8 МГ действа при контакт и при поглъщане. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми (телените червеи, попово прасе и др.)

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ  е от микрогранули, готови за използване без подготовка, като предварително разтваряне. Използва се по време на сеитбата. Третирането трябва да се извършва с микрогранулатор, който локализира препарата в реда по същото време, когато сеялката сее семената на културата.

Регулирайте щателно дебита на всеки елемент на сеялката преди началото на третирането и уточнете регулярността на изтичане на семената по време на работа.

Ние препоръчваме да се сее при скорост по-малка, или равна на 6 км/час.

С цел осигуряване оптимално разпределение на микрогранулите при всички дълбочини на сеитба до падането на семената в почвата, към микрогранулатора трябва да бъде монтиран дифузор.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

В регистрираната доза и начин на приложение БЕЛЕМ ® 0,8 МГ не е фитотоксичен  за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

Период от последното третиране до прибирането на реколтата  - не се изисква карантинен срок.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти