You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Актара 25 ВГ

Активно вещество: 250 гр/кг тиаметоксам

Формулация - водоразтворим гранулат

Производител: Синджента Кроп Протекшън АГ, Базел, Швейцария

Категория на употреба- ІІІ-та (трета).  Свободна (с препарата могат да работят лица навършили 18 г).

Актара 25 ВГ е разрешен за употреба в България срещу:

вредна житна дървеница в доза 7 гр/дка

обикновен житен бегач - 7 гр/дка

листни въшки по житни култури -8 гр/дка

житни мухи (Шведска и Хесенска) - 10 гр/дка

колорадски бръмбар - 6 гр/дка

листни въшки по картофи (зеленоивичеста, картофена, зелена прасковена, черна бобова) - 6 гр/дка

сив царевичен хоботник по слънчоглед и царевица - 13 гр/дка; » тютюнева листна въшка - 20 гр/дка

листни въшки по зеленчуци - 7 гр/дка

оранжерийна белокрилка при зеленчуци - 30 гр/дка

Актара е разрешен за употреба чрез система за капково напояване за борба срещу комплекс от неприятели (оранжерийна белокрилка, зелена прасковена л.въшка, памукова л.въшка) при зеленчуци (краставици и домати) в дози: - 40 г/дка при млади растения на възраст до 6 седмици. Първо внасяне: 10-14 дни след разсаждане. При необходимост може да се направи второ внасяне след 10-14 дни в д оза 40 г/дка; - 80 г/дка при растения на възраст повече от 6 седмици. С цел удължаване периода на последействие, Актара 25 ВГ може да се прилага почвено и при картофи, тютюн и други култури срещу гореизброените неприятели. При картофи: Актара 25 ВГ може да се внесе чрез лентово пръскане в т

Отровност: ЛД50, > 5000 мг/кг

Карантинен срок: - картофи - 7 дни, - тютюн - 14 дни , - зеленчуци - 3 дни - житни култури - не се изисква, - слънчоглед - не се изисква, - царевица - не се изисква

Одобрен за приложение с протоколи на МЗГ №45/1999 г.,№ 46/2000 г. и № 47/2001 г. и протокол на Експертна токсикологична комисия № 3/2001 г.

Начин на действие: Актара 25 ВГ е нов широкоспектърен инсектицид за листно и почвено приложение. -

Актара 25 ВГ има кореново, листно и стъблено системно действие. Осъществява бързо стомашно и контактно действие върху чувствителните вредители.Сподели
Съдържание на активни вещества

Формулация

Опаковки

0,004 кг, §0,002 кг

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти