You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Топ Плюс

Широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.
Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване.

ПРЕДИМСТВА: Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване. Гъвкав по отношение на периода на пръскане. Изключително меко действие по отношение на третираните растения.Сподели
Съдържание на активни вещества

70% Тиофанат- метил

Формулация

Водонамокрим прах

Опаковки

1 кг, §0,250 кг, §0,100 кг

Топ Плюс 70 ВП принадлежи към групата на бензимидазоловите фунгициди. Попаднал върху листната маса продуктът се придвижва в цялото растение, задържа деленето на клетъчните ядра на клетките на патогена, пречи на сцеплението на хромозомите или предизвиква тяхното разделяне.

КАРАНТИНЕН СРОК: 35 дни

Култура Болест Момент на приложение Доза
Лозя

(винени сортове)

Сиво гниене (Botritis cinarea) До начало на узряване на гроздовете (BBCH 81). Максимум 1 приложение във вегетационен сезон. 100 – 120 г/дка в 30-125 л вода
Горскодървесни видове Срещу гъбни заболявания 0,1%
Срещу полягане на пониците и фиданките при иглолистни в доза 10 г за 6 л вода/м2

Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти