You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Ориус 6 ФС

Активно вещество: 60 г/л тебуконазол

Формулация: Суспензионен концентрат

Производител: Мактешим Аган, Израел

Смесимост: Не се смесва с други препарати, съдържащи  органични разтворители

Екотоксичност: Токсичен за риби и водни организми.

 

Категория за употреба: ІІ –ра. За употреба на лица над 18г, завършили курс по безопасно приложение на продукти за растителна защита.

Срок на годност: 3 години

Карантинен срок : не се изисква

Разрешение за употреба № 280/22.08.2005г

Разрешена употреба:

  • 35 мл/100кг семе с 4 л вода – срещу праховита главня по пшеница
  • 50 мл/100кг семе с 4 л вода – срещу твърда главня по пшеница

Начин на действие: Ориус 6 ФС е системен фунгицид, който унищожава спорите на болестите, пренасяни през почвата и по семенната обвивка и тези, пренасяни в семето на пшеницата.

Приложение: Ориус 6 ФС се използва за третиране на семена от пшеница срещу праховита и твърда главня.

Опаковки : 1 л.



Сподели
Съдържание на активни вещества

Формулация

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти