You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

СВЕТЪТ НА ПЧЕЛИТЕ

Днес за пчелите и тяхната полза за природното разнообразие и екосистемата говорят всички. В следващата статия ще се съсредоточим върху пчелите и ще подчертаем колко старателни и завладяващи са те. Пчелите могат дори да танцуват!

 Как пчелите допринасят за функционираща екосистема? Светът на цъфтящите растения се е развил в продължение на хиляди години заедно с опрашващите насекоми, така че двете са взаимозависими.

- Само няколко дървета и треви (включително ориз, пшеница, ръж и ечемик) могат да оцелеят без опрашители, за тези растения вятърът е достатъчен. .

-Независимо от размера, цвета и социалното поведение на пчелите, те опрашват огромно количество растения, които са от голямо значение за нас, хората.

-Вкусният мед, който произвеждат пчелите, се е превърнал в неразделна част от нашето хранене. Той служи и като храна за самите пчели, особено през зимата.

- Пчелите са популярен източник на храна за много животни (например птици, паяци и др.)

 

Какви опасности представляват пчелите за хората?

-Можете да бъдете ужилени. Въпреки това, тъй като пчелите са много миролюбиви същества и умират при ужилване, те жилят само за самозащита, например за да запазят на кошера си.

 

На какви опасности са изложени пчелите в днешно време? Основните причини за смъртта на цели пчелни популации са сложни и предизвикват противоречиви дискусии сред експертите. Приема се, че комбинацията от няколко фактора причинява увеличена смъртност. Все пак съществува консенсус сред експертите, че здравата пчелна колония обикновено е в състояние да се справи с повечето заболявания.

Някои основни опасности за пчелите:

• Вароа акар: Този акар е паразит по възрастни пчели, ларви и нимфи. Причинява болестта вароатоза, която е една от водещите причини за смъртността на пчелите в световен мащаб. Вароа акарът се излюпва малко преди да се затвори в пчелни клетки, където ларвите прерастват в нимфи ​​и снасят яйцата си. Тогава той и неговото потомство се хранят с кръвта на пчелите. Той често се придържа към тялото на пчелите и може да предава вируси фатални за тях.

• Пестицидите са  друг важен фактор.

 Ефектът на различните препарати все още не е ясен, но е известно, че дори и най-малките количества могат да атакуват нервната система на пчелите и да повлияят на ориентацията им, което им пречи да се върнат в кошера си.

За разлика от миналото, пестицидите днес са подлежат на строги разпоредби. Независимо от това, те трябва да се използват правилно и в съответствие с одобрените условия, за да се избегнат неблагоприятни въздействия върху екосистемата, включително върху пчелите и човешкото здраве.

 

• Хранене: Колкото по-разнообразно е храненето, толкова по-устойчиви на болести са пчелите. Нарастващото развитие на монокултурите намалява разнообразието от местообитания. Ако всички растения - източници  на нектар цъфтят едновременно и само за кратко, останалите месеци се превръщат в период на глад за пчелите. За да се предотврати гладуването на пчелите (до смърт), те трябва да имат разнообразни местообитания с голямо количество цъфтящи растения през цялата година.

 

• Климатични промени: Климатичните промени нарушават ритъма на пчелите, докато промените в температурата изглежда дават най-тежки последици, тъй като променят времето на пролетното пробуждане. В резултат на това възникват временни несъответствия между пчелни и растителни видове. Ако пчелите се излюпят твърде рано в началото на пролетта те ще трябва да оцелеят без растения дълго време.

В допълнение, прекалено дъждовната пролет и прекалено сухото лято са опасни за пчелните семейства, тъй като те нарушават техните дейностите. Когато вали, повечето от тях остават в кошера, а интензивната топлина не позволява на растенията да произвеждат нектар. Следователно в такива случаи пчелите трябва да прибягнат до своите запаси, които в крайна сметка някой ден се изчерпват.


Характеристиките и свойствата на пчелата: По света има над 20 000 вида пчели, но само десетина от тях са живеят в колонии. Най-голям дял имат самотните пчели. Те не живеят в голяма пчелна колония, но всяка женска пчела използва своя кратък период на живот изключително за възпроизвеждане, като обикновено създава няколко гнезда и се грижи за отглеждането на потомството си. Пчелната колония, произвеждаща мед, може да се състои от до 80 000 индивида Всяка пчела има своята задача: Майката и център на колонията е кралицата. Всяка година по-старата кралица се рои, за да намери нов дом и да направи място за новата кралица.. Снася до 2000 яйца на ден и е незаменима за колонията. Тя се доставя денонощно и се храни с добре познатото пчелно млечице. Кралицата използва феромони за контрол на колонията. Той подкрепя поведението на работниците в обучението, потиска развитието или отглеждането на нови кралици и привлича търтеи по време на сезона на чифтосване. Кралицата може да живее до 5 години. Възпроизвеждането е единствената работа на търтеите. Няколко стотин излюпени търтеи се срещат на така наречените места за събиране и чакат кралици от околността, тръгнали за сватбен полет. Тъй като само около 10 до 15 мъжки пчели играят роля в процеса, шансът за отделния търтей е сравнително малък. За „успешните“ търтеи удоволствието също е само с кратка продължителност, защото след даряването на сперматозоидите те умират. Всички останали остават след това все още известно време в кошера, докато не бъдат „изгонени“ след гратисен период от около 30 дни. Тъй като те вече не се използват за размножаване, работниците им отказват достъп до кошера, отказват им храна или (в редки случаи) ги ужилват.

Повечето от пчелите в кошера са работниците. В зависимост от възрастта си те поемат всички важни задачи в кошера. Младите пчели остават "у дома" до три седмици, почистват клетките, отстраняват нектар и прашец от пчелите, които събират, хранят потомството с тях, изграждат нови восъчни клетки и регулират температурата и влажността в кошера, докато най-накрая станат пазачи на входа на кошера. През втората половина на живота си, през лятото животът им е около 6 седмици, те са преди всичко пчели, които събират нектар, прашец и вода от заобикалящата си среда.

 

 Вредят ли Био Кил и Клийн Кил на пчелите? Ако Био Кил и Клийн Кил се използват, както е описано на етикета, няма да се навреди на пчелите. Тези насекоми се движат в природата, по растения и цветя, където Био Кил и Клийн Кил не се използва, така че не представляват опасност за пчелите. Като биоциди Био Кил и Клийн Кил са предназначен за употреба на закрито или около сгради под стрехи. Не трябва и не трябва да се използва върху растения или цветя.

 И накрая, няколко интересни факта:

    Пчелите могат да загряват и охлаждат кошера. Те треперят за да генерират топлина или охлаждат кошера с размахващи крила.   

Работниците дават съвети на своите колеги, къде да намерят добри източници на храна в района. За да опишат посоката, разстоянието и качеството на местата за хранене, те танцуват очертавайки фигури с формата на осмици върху пчелните пити.

Източните пчели са разработили стратегия да се защитят срещу азиатските гигантски стършели. Топлинната топка. Нападателят е обкръжен от работници в сферична форма и след това температурата се повишава чрез разклащане на мускулите на крилото. Стършелът умира от прегряване.

 

Пчелите произвеждат 6 различни вещества:  

 - Мед - Пчелите правят мед, за да се хранят с него. Пчелите работнички, които събират нектар, изсмукват с хоботчето си нектара или маната, като го събират в медовото си стомахче. В главата се намират хипофарингиални жлези, от които се отделят ензимите инвертаза и диастаза. Те действат в преработката на нектара в пчелен мед. Обогатеният с ензими нектар се пренася от пчелата към кошера. Количеството нектар, което донася една пчела, е 45 – 60 mg. То се предава на 4 – 5 кошерни пчели, които на свой ред го предават на 8 – 10 други млади пчели, наречени приемачки. По този начин нектарът, донесен от една летяща пчела, се разпределя между 50 млади приемачки. Последните го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето, като така изпаряват водата от нектара. Това действие се повтаря около 20 минути и всеки път добавят към капката по малко секрет от глътъчната си жлеза. При това активно прехвърляне на нектара той бива обогатяван с диастаза, каталаза, фосфатаза и оксидаза. Когато водното съдържание намалее до 35 – 40 % пчелите го отлагат под формата на малки капчици по стените или дъното на восъчната килийка и постепенно я изпълват. Изпарението на водата от съдържанието в килийките продължава благодарение на активната вентилация в кошера. Когато водното съдържание в нектара достигне 15 – 20/21 %, а количеството на захарозата под действието на ензимите достигне до 5 % нектарът се превръща в пчелен мед. Пчелите допълват килийките и ги запечатват с восъчно капаче. То предотвратява поемането на влага от пчелния мед. Преработката на нектара в пчелен мед продължава 1 – 3 дни. Тя зависи от водното съдържание, температурата, влажността на въздуха в кошера, силата на пчелното семейство и притока на нектар.

- Пчелен прашец и Перга Пчелите кацат върху цветчето, отварят с хоботчето и устните си прашниците, и с предните крачета изтърсват прашеца върху гърдите и коремчето си. От поленовите зрънца с помощта на вещества, които влага от себе си, пчелите изработват топчета, които прехвърля в кошничките, намиращи се на задните им крачета. После отлитат до кошера, свалят топчетата от себе си и ги поставят в празните восъчни килийки. След това отлитат за още, а работата по прашеца от тук нататък продължават другите пчели, които с главите си размесват и трамбоват прашеца в килийките, като същевременно го овлажняват с мед и нектар. Когато килийките се напълнят на 4/5, пчелите покриват прашеца със слой мед и запечатват килийките.

Пергата е позната още с името пчелен хляб и неслучайно я наричат "златото на пчелния кошер". Представлява пчелен прашец, консервиран от пчелите с мед и складиран в килийките на пчелната пита в анаеробни условия. Вследствие на специални ензими, дрожди и бактерии се натрупва млечна киселина и пчелният прашец на практика ферментира – протича млечно-кисела ферментация. В процеса обвивките на зрънцата малко по малко се разрушават, а така съдържащите се ценни вещества в тях стават по-достъпни - затова се счита, че има многократно по-силно въздействие от обикновения прашец/,

- Прополис Събран от растенията и донесен в кошера, прополисът запазва всичките си свойства: противомикробни, противовирусни, противоплесенни, противорадиационни, те имат изразено мощно антибиотично и антимикотично действие. Освен това има дезинфекционно, обезболяващо и имуностимулиращо действие. Точно тези негови качества се използват и от хората за лечение и профилактика на много болести. Понижава нивата на холестерол в кръвта и повишава броя на червените кръвни клетки. Много добър естествен лечебен продукт, тъй като напълно отговаря на принципа за лекарствата – преди всичко да не вреди.

-  Пчелно млечице е вид пчелен секрет, който подпомага растежа на пчелите работнички и търтеите през първите три дни от живота им, както и на пчелата-майка през целия период на развитието ѝ и след това. Пчелното млечице се произвежда от млади (5 до 15-дневни) нелетящи пчели, наречени „кърмачки“, като когато е за нуждите на обикновените пчели,

Със съдържанието си на 18 аминокиселинибелтъчинивитамини (A, В-комплекс, В5, В6, C, D, E), въглехидратиензими, масти, минерални соли и др. пчелното млечице се отличава с висока хранителна и биологична стойност. То съдържа и антибактериални и антибиотични компоненти. От човека пчелното млечице се използва като хранителна добавка за подобряване на апетита, обмяната на веществата и имунната система. То също така подобрява функциите на жлезите с вътрешна секреция, стимулира кръвообразуването и забавя процесите на стареене.

Производството и съхранението на пчелно млечице е трудно. За период от 5 – 6 месеца един добре поддържан кошер може да произведе приблизително половин килограм млечице. Нетрайността на продукта налага то непрекъснато да се извлича и съхранява при минусови температури. Смесването му с друг пчелен продукт – меда, спомага за запазването му за по-дълго време.

 - пчелна отрова.   Действието на пчелната отрова за човека и различните животински видове е твърде различно. Пчелната отрова притежава и целебни свойства при ревматизъм, ишиас, подагра невралгии, артрити, лумбаго, сух плеврит, трахома, сенна хрема и др. При ревматизма пчелната отрова се смята като специфично средство. За използване лечебния ефект на пчелната отрова най-често се прибягва до непосредствено жилене. Под контрол на лекар най-често се поставят първо две пчели, след два дни – четири, след още два – шест, докато се стигне да 12-16 ужилвания. На мнозина този прост начин на лекуване е помогнал. За да се улесни приложението на пчелната отрова, както и да се избягват отбелязваните понякога нежелателните усложнения от непосредственото използване при лекуване със самите пчели, понастоящем се прибягва до използването на специални лекарствени препарати приготвени от пчелната отрова, събирани в нарочно обзаведени големи пчелини.

Независимо дали сме очаровани от пчелите или се опитваме да бягаме от тях, ние се радвате на плодовете на техния труд.

Прикачени файлове

Име на файла Свали
xls-icon bee-85576_1920__1-768x502.jpg
Сподели
Последни статии от категория "Полезно"