You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

СВЕТЪТ НА МРАВКИТЕ  

 

Докато се осъзнаете, мравките вече са дошли и ни посещават на семейни празненства на терасата или си пробиват път до кухнята.

Мравките представляват неразделна част от природата, и както много други насекоми, те представляват изключително значима част от екосистемата, която би се сринала без тяхното присъствие. Те изпълняват много съществени задачи и ние хората трябва да сме им благодарни и да ги оставяме да живеят спокойно, ако е възможно.

ПОЛЗИ ОТ МРАВКИТЕ

Наред с други неща, мравките са незаменими в природата по следните причини:

  • Мравките не само ядат други насекоми и вредители, но също така и по-големи мъртви животни, контролирайки популацията и рециклирайки мършата.
  • Някои видове мравки допринасят за формирането на хумус.
  • Подпомагат разпространяването на семената на много растения.
  • Те служат за храна на много животински видове, като птици, паяци и влечуги.
  • Мравките са много активни под земята и осигуряват смесване на почвата, предоставяйки добро аериране на коренната система. В някои зони се твърди, че мравките играят още по-критична роля за почвата от червеите.

ОПАСНОСТИ СВЪРЗАНИ С МРАВКИТЕ

По принцип, мравките не се считат за много опасни, но някои видове могат да представляват опасност и риск.

Дърводелските мравки (Camponotus sp.) могат да предизвикат щети наравно с термитите, тъй като строят гнездата си в кухини, за предпочитане във влажна и гнила дървесина. За разлика от термитите, дърводелските мравки не се хранят с целулоза, но прокопават тунели в дървесината/целулозата. Трудно може да се определи дали дадена къща, хижа или други подобни жилище изобилства от колонии на този вид. Това само би могло да се определи, например, от купчинките дървесни стърготини, които може да откриете, или ако чуете необяснимо меко шумолене в стените, което би могло да е в резултат на мравки дълбаещи дървесината.

Някои видове мравки могат да представляват риск за здравето. По принцип, всички мравки могат да хапят, особено ако се чувстват застрашени/атакувани, а дори някои ухапвания да не болят много, ухапаното място може да се възпали ако не се третира по подобаващ начин.

Но някои видове мравки притежават жило, инжектиращо отрова. В зависимост от конкретния вид, това може да бъде опасно в по-голяма или малка степен. Симптомите включват зачервяване около мястото на ухапването, подуване, болка и сърбеж. Някои хора проявяват алергични реакции към подобен вид ухапвания, които могат да бъдат живото застрашаващи.

Някои видове мравки дори се подреждат до 10-те насекоми причиняващи най-болезнени ухапвания.
Един от тези видове са Куршумените мравки (Paraponera clavata), известни като 24-часовите мравки, живеещи в тропическите гори на Южна и Централна Америка. Според Скалата за болка на д-р Шмит, ухапването на тези мравки е едно от най-болезнените в цял свят. Болката трае до 24 часа. Симптомите включват подуване около мястото на ухапването, подуване на лимфните възли по тялото и врата.

Племе в Бразилия използва Куршумените мравки за ритуал, при който момчетата се превръщат в мъже. По време на церемонията много мравки се упояват, за да бъдат вплетени в ръчно изработени ръкавици. Щом мравките се събудят отново, момчето трябва да носи ръкавиците в продължение на 5 минути и да изтърпи множество болезнени ухапвания. Младите момчета трябва да издържат тази болка 20 пъти в рамките на няколко месеца, само след това те се приемат като мъже от племето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА НА МРАВКИТЕ

До сега са идентифицирани над 10,000 вида мравки, като около 180 от тях обитават Европа.  Сред най-известните мравки са Черната градинска мравка (Lasius niger), Жълтата ливадна мравка (Lasius flavus), Дърводелската мравка (Camponotus sp.) и Фараоновата мравка (Monomorium pharaonis).

 

  Черната градинска мравка (Lasius niger) е добре известна и широко разпространена в Европа, като по тази причина ще разгледаме този вид доста по-детайлно:

Външен вид: Черните градински мравки притежават черно-кафяво тяло с размер от 3 до 5 мм. Царицата достига размери от 9 мм. Този вид мравки не притежава жило.

Жизнен цикъл: Цариците на Lasius niger се разхождат заедно с мъжките през периода между м. юни и м. септември и се чифтосват навън, на известно разстояние от гнездото/мравуняка (брачно бягство). Тогава цариците търсят подходящо място за снасяне на яйцата. В рамките на около 14 дни, те се развиват в ларви, след още 10 дни в какавиди, а след още 10 дни достигат зрялост. Целият цикъл от яйце до зрял екземпляр отнема средно около 34 дни. След това, първите мравки работници започват да търсят храна и да строят гнезда.8

Местообитание и храна: Черните градински мравки често живеят под камъни и тераси и се срещат много често в населените райони. Както много други видове мравки, Lasius niger също обичат да се хранят с медена роса (екскрет на листна въшка), както и с други малки насекоми. Черните градински мравки също обичат “човешката храна” като месо и сладки. Мравките са активни от пролетта до есента, но могат да се появяват през цялата година, когато са вътре в дома.

Напаст: Lasius niger могат да бъдат много досадни, когато са в дома, особено в кухнята във връзка с храната, намираща се там. В допълнение, някои видове гъбички /плесени/ се намират в симбиоза с черните градински мравки. Ако тези гъбички /плесени/ възникват поради повишена влажност на инсталирани дървесни материали, това може да увеличи появата на този вид мравки. Също така, дървесните материали могат да бъдат увредени от насекомите и да застрашат структурната устойчивост на постройките.

 

Анатомия на мраките

По принцип, тялото на мравките се състои от глава, торс и коремна област.

Главата варира по размер и форма, в зависимост от вида и е снабдена с най-важните сетивни органи, като мандибули, с които мравките могат да смачкват храна, да пренасят плячката си и да копаят в гнездото/мравуняка. Мравките използват антените си като рецептори долавящи миризма и установяващи допир. Те са много чувствителни към феромоните, необходими за установяване на комуникация и организация в колонията. Но мравките могат да използват антените си за различаване на собствения си вид от други членове на мравуняка.

Зрението на видовете мравки, притежаващи големи очи, е отлично, докато по-малките видове, живеещи под земята, са почти слепи. Мравките също могат да разпознават цветовете, като чувствителността им към ултравиолетовата светлина им позволява да виждат нюанси от поляризирана светлина в синьото небе, което им помага да се ориентират.

 

Колония на мравки

Мравките са социални животни, което означава, че поне две поколения живеят заедно. В рамките на една колония, малките шестокраки насекоми имат различни задачи, белязани от три касти.

Царицата, плодородна женска, отговаря за снасянето на яйцата. Тя има криле, които захвърля, след чифтосване, веднага след като открие подходящ хабитат за новата и колония.

Мъжките екземпляри също имат  крила, но умират много скоро, след като се чифтосат с царицата.

Работниците са без крила, неплодородни женски, чиито тела притежават различни форми и размери, в зависимост от задачите, които трябва да изпълняват. Например, мравките защитаващи колонията и гнездото/мравуняка (войниците) имат по-големи глави и по-здрави мандибули. Но повечето работници са активни в рамките на гнездото/мравуняка и чистят, грижат се за малките, или копаят проходи/камери в гнездото/мравуняка.

ПРЕВЕНЦИЯ С BIO/CLEAN KILL

Тъй като мравките могат да проникват в домовете ни доста бързо и незабележимо, фугите и снадките на прозорците трябва да се уплътняват добре, защото дори най-малките процепи могат да представляват лесен път за достъп за насекомите. Особено през топлата част на годината се препоръчва прибиране на остатъците от храна или своевременното им изхвърляне.

За предотвратяване на нашествие или за установяване на контрол на неприятен проблем, препоръчваме употребата на нашите продукти Bio/Clean Kill.

Струва си да пръскаме с Bio/Clean Kill Classic на всеки две седмици в къщата или апартамента, равномерно, около прозорците и рамките на вратите, в пукнатините/процепите, снадките, в ъглите и по ръбовете, особено на местата по които мравките обичат да се разхождат или спират да си почиват. Bio/Clean Kill (Extra) micro-fast също могат да се използват в кухнята, но храната не трябва да се пръска пряко.

Bio/Clean Kill (Extra) micro-fast също могат да се използват в зоната на масата и столовете, както и на терасата, за да се наслаждавате спокойно на следобедното кафе на слънце.

Също може да отправим препоръка към хората обичащи къмпингите и сбирките на открито с приятели: За избягване на комарите, мравките и други насекоми по време на къмпинг, трябва да имате налични и в готовност препаратите Bio/Clean Kill (Extra) micro-fast.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА МРАВКИТЕ

  • Миризми прогонващи мравките: Мравките избягват миризми като дафинов лист, лавандула, евкалипт и кедър, които могат да Ви избавят от тези вредители.
  • Голяма биомаса: Твърди се, че всички мравки на света, взети заедно, тежат почти колкото всички хора на света взети заедно. Дори това сравнение да не е абсолютно точно, фактът е забележителен и илюстрира огромното количество мравки по света.2
  • По-силни ли са мравките от хората? Всички знаем, че мравките могат да носят многократно по-голямо тегло от теглото на собственото им тяло, по-точно до 40 пъти над това тегло. Ако прехвърлите формулата към човек тежащ около 75 кг, теоретично, човекът би трябвало да може да вдигне и носи тегло от 3 тона. Това е невъзможно! Но ако конвертирате човешкия размер към размерите на мравките, стигате до заключението, че хората са 9 пъти по-силни от мравката. Това е свързано с факта, че височината или теглото на тялото се променят много повече от диаметъра на мускулите, който е актуален във връзка с притежаваната сила.
  • Симбиоза с листните въшки:  Както вече споменахме, мравките обичат да се хранят с екскрет на листна въшка. Действието също се описва като “доене”. Мравките галят коремната област на листните въшки със своите антени, които впоследствие освобождават малко количество сладка течност. Тъй като сладникавата течност не само представлява деликатес за мравките, но също предоставя много минерали и витамини, мравките също защитават своите листни въшки от хищниците, които се хранят с тях, като калинките.

 

Въпреки, че мравките са малки, те влагат огромно усърдие в работата си, подпомагаща природата. Оставете по възможност необезпокоявани техните местообитания и ги наблюдавайте известно време; те са забележителни!

Сподели
Последни статии от категория "Полезно"